Welkom bij de Onkreukbaren!

De Onkreukbaren, ook wel gekend als de OKB, is de 2e verkennersgroep die opnieuw in het leven is geblazen in 2021. Onderaan vindt u meer informatie over het ontstaan van de OKB.

Hieronder vindt u alle informatie omtrent de werking binnen de OKB!

Alles omtrent communicatie en “digitale briefwisseling” verschijnt op deze takpagina.

Briefuitwisseling

Programmabrief 1ste semester

Weekendbrief 1ste semester

Toch nog iets niet gevonden of eerder een vraag?

De leiding kan u bereiken op onderstaand e-mailadres:

onkreukbaren@den2.be

De leiding van de OKB


Mariet

Hopvrouw

Administratie

Wijnverkoop

Afbellijn

Helen

Materiaal

EHBO

Hannelore

Financiën

IGV

Financiële acties

Pieter

Wijnverkoop

Webmaster


Otho

Materiaal

Financiële acties

Willem

Materiaal

SGM

Het verhaal van de Onkreukbaren

In het schooljaar 1966-1967 telt Jan 1 van Brabant zes patrouilles, samen 44 man. Om een groep van 15 tot 17-jarigen goed te kunnen volgen en leiden, blijft hun aantal best beperkt tot zowat 24 scouts. Daarom verschijnen de Onkreukbaren in dat jaar voor het eerst ten tonele. De troep wordt samengesteld uit de nieuwkomers van twee patrouilles van Jan 1 van Brabant: de Herten en de Vinken. De eerste hopman van OKB, Paul Claes, vertelt: “Het eerste jaar mochten de PL’s een eigen patrouillenaam bedenken. Een jaar later, in 1967, pakten we uit met de Sun Rise, de Red Dogs, de Red Sox en de Black Devils; namen ontleend aan de tweede wereldoorlog. Tijdens de Groepsraad in het najaar van 1967 wees pater Arts meermaals op de ‘onkreukbaarheid’ van troep X. Hij liet zich inspireren door de populaire gelijknamige Amerikaanse televisieserie… wat geleid heeft tot het ontstaan van de ‘Onkreukbaren’. Samen met aalmoezenier Pierre Beeckmans en assistent Guy Buytaert werd gesleuteld aan de oude traditieformule. Veeleisendheid, discipline en aanwezigheid lagen aan de basis van de - in de ogen van de verkenners ‘nieuwste’ - verkennerswerking. Op deze manier bouwde OKB een eigen traditie op”.

Tijdens het jaar organiseren OKB en Jan 1 heel wat gezamenlijke takactiviteiten. De Triatlon en de unieke survival Jabkon zijn ware toppers. In de loop van het jaar vindt er ook een verkennershike plaats. In kleine groepjes van 2 of 3 kiezen de verkenners een periode uit, en organiseren zelf hun eigen trektocht. Hieraan wordt hard gewerkt, want het verkennerssigne staat op het spel. Toch blijft het groot kamp het hoogtepunt van de verkennerswerking. Een vaste waarde van OKB is het jaarlijkse werkkamp in het bedevaartsoord van Lourdes...