Contact

VRAGEN OVER DE TAK?

Voor vragen over de tak zelf kan u best de takleiding contacteren.
Hun gegevens vindt u normaal gezien op de takpagina's (zie bovenkant bij organigram).
Heeft u een opmerking over de leiding? Dan kan u de adjunct van desbetreffende tak contacteren. Zij kunnen bereikt worden via de groepsleiding.

GROEPSLEIDING

Voor alle andere vragen kan u de groepsleiding contacteren.

groepsleiding@den2.be

WEBSITE

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor onze website?
Contacteer de webmaster:

webmaster@den2.be

Nuttige adressen:

LOKALEN

Roderveldlaan z/n
2600 Berchem (naast voetbalstadion Berchem)

COLLEGE:

Frankrijklei 91
2000 Antwerpen

MARIËNBORGH

Doornstraat 65
2650 Edegem
Wilrijk (meestal afspraak op de parking van "Het Rekreatief")