Geschiedenis


Hoe het allemaal begon

In augustus 1907 organiseerde Baden Powell het eerste tentenkamp op Brownsea Island in Groot-Brittannië.

Zijn ervaringen schreef hij in een boek getiteld "Scouting for boys" en hij stichtte de scoutsbeweging op.

Het bleek een enorm succes te zijn.

(Het boek "Scouting for boys" staat met 150 miljoen exemplaren op de 8ste plaats van de meest verkochte boeken ter wereld!)

Enkele jaren later waaide de scoutsbeweging over naar België en in Brussel werd een eerste neutrale vereniging opgericht "Boy Scouts de Belgique". In 1911 kwam daar een katholieke scoutsbeweging bij onder de naam "Belgian Catholic Scouting".

In 1913 werd door Georges de Hasque de eerste scoutsgroep in Antwerpen opgericht. In oktober 1913 gaf hij een lezing over scouting op de Italiëlei. Dit feit zal een historische betekenis krijgen voor onze groep, omdat enkele leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege, waaronder Edmond Van Meerbeeck, daar in de ban geraakten van de Hasques vurig idealisme.

Den 2 werd geboren

In 1914 werd de "Tweede Baden Powell Antwerpen" geboren. Echter WO I overheerste België, en de beweging werd door de Duitsers verboden. Maar, zo schrijft Edmond Van Meerbeeck:

"Dit verbod werd ons geluk. De kleine kern - een 40-tal jongens uit alle standen - werkte intensief door aan het uitdiepen van de scoutsgedachte en gedurende drie jaar werd er meer aan innerlijke scouting gedaan dan aan uiterlijke. Zo is het uit te leggen dat wij in 1918 klaar stonden met een goedgetraind kader om de vloed van aanvragen tot toetreding op te vangen die zich bij de bevrijding manifesteerde."

Na de oorlog bloeide de scoutsbeweging en dus ook Den 2 weer open. Vele nieuwe leden sloten zich aan.

In augustus 1920 neemt Den 2 deel aan de eerste jamboree in Londen. Maar liefst 29 tweeërs waren van de partij.

Uitbreiding van de Groep

In 1927 wordt, na een mislukte poging in 1922, de eerste welpenhorde opgericht op het college. In het thema van het "Jungle Book" van Rudyard Kipling kunnen nu ook de jongere kinderen deelnemen aan het spel van scouting. Het bleek zo'n succes dat niet veel later een tweede horde in het leven werd geroepen.

In 1931 beslist Christian Cardon de Lichtbuer de bestaande (Franssprekende) Troep in twee groepen te splitsen. Eén ervan zou nu Nederlandsstalig zijn. Enkele jaren later komt daar een 3de taalgemengde groep bij.

De Tweede in oorlog en vrede (1939-1950)

Op de vooravond van de tweede wereldoorlog is Den 2 een goed draaiende groep bestaande uit 216 leden.  Tijdens de bezetting werden er strikte beperkingen ingevoerd voor het jeugdverenigingsleven. Zo werden 'de hoed met vier deuken', de staf en de kousenlinten afgeschaft. Dit om de Duitsers niet te ergeren met het Angelsaksische uniform. In 1942 werd, alleen in Antwerpen, het uniform volledig verboden. 

Het was ook tijdens de tweede oorlog dat de leiding zich meermaals ingenieus moest opstellen. Kaartlezen, seinen of sluipspelen houden… konden al snel verward worden met sabotage of verzet. Het vergde moed om in die tijd met jeugdbeweging bezig te zijn, moed om binnen de richtlijnen van de zettende overheid te manoeuvreren zonder de verdenking van collaboratie op zich te laden. 

Het is ook in deze oorlogsperiode dat de werking van de verkennerij werd herzien: deze werd opgesplitst in verkenners en jongverkenners. Er kwam ook een sterkere klemtoon gelegd op het "vervlaamsen" van de padvinderij. 

Bovenstaande zijn delen uit het boek "75 jaar scouting op het Onze-Lieve-Vrouwecollege".  

Jaren 2000

Aan het begin van de jaren 2000 heeft Den 2 nog drie kapoenenbomen, drie welpenhorden, twee jonggiver- en twee givertroepen. Het totaal aantal leden bedraagt ongeveer 300 leden. In 2005 neemt Bob Knaeps afscheid van Den 2 na 27 (!) jaar dienst als groepsleider in Den 2.

Enkele nieuwe jonge groepsleiders volgen mekaar in snel tempo op.

Na overname van scoutsgroep "Den 41" in 2007 heeft Den 2 eindelijk terug eigen lokalen op de Roderveldlaan te Berchem. Enkele jaren later is dit door veel werk van ouders en leiding een aangenaam scoutslokaal voor verscheidene activiteiten. Er sneuvelen echter ook wel een aantal takken. Te beginnen met OKB en Sionee, en in 2010 ook de kapoenenboom Ginkgo. In het werkjaar 2013-2014 werd Ginkgo echter terug opgericht!

2014: 1OO jaar Den 2

In werkjaar 2014-2015 vierden we ons 100-jarig bestaan met allerlei activiteiten. Zo begonnen we dit feestjaar met een Super-Overgang met meer dan 1000 deelnemers!

Hier werd ook het boek "Een Eeuw Den Twee" voorgesteld. Een tentoonstelling op het OLVC bracht verschillende scoutselementen terug tot leven. Afsluiten deden we met een groot groepsweekend met alle oud-leiding op de Hoge Rielen. 


- HAAL DE GESCHIEDENIS VAN DEN 2 IN HUIS! -

Zij die ons 75 jaar bestaan hebben meegemaakt, bezitten waarschijnlijk al het prachtige boek: “75 jaar Den 2”. Met ons 100 jarig-bestaan hebben we terug een nieuw boek uitgebracht, met meer uitleg over onze "laatste 25 jaar". In dit boek wordt 100 jaar Den 2 in woord en beeld weergegeven. Dit boek werd door leiding, oud-leiding en vrienden van Den 2 met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Wenst u nog een boek? Het kan!

Contacteer iemand van de groepsleiding om dit exclusieve boek te bestellen, hun contactgegevens vind je hier. Vermeld hierbij zeker je naam, adres en het gewenste aantal.

Een boek kost €30, excl. verzendingskosten indien van toepassing.