Administratie


Hier kan u alle informatie vinden over de individuele steekkaart, de Groepsadmin, de tegemoetkoming van het Ziekenfonds en de fiscale aftrekbaarheid voor kinderen onder de 14 jaar. Helemaal onderaan de pagina kan u het Alcohol-&Drugsbeleid van Den 2 terugvinden samen met het statuut van de vrijwilliger.

INDIVIDUELE STEEKKAART

Deze moet jaarlijks nagekeken worden en wordt bij elke takovergang (dus na max. 3 jaar) vernieuwd. Je kan deze ook online invullen.

MEDISCH DOKTERSATTEST

Moet uw zoon/dochter ook medicatie nemen, dan moet u ook het doktersattest bij de individuele steekkaart voegen.

PERSOONLIJKE ADMINISTRATIE 

Via de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan u uw persoonlijke gegevens uit onze groepsadministratie nakijken en/of verbeteren.

Via de groepsadministratie kan je inloggen (je moet je de eerste keer registreren). De inlog-gegevens zijn op te vragen bij de leiding. 

Er is ook een videohulp met uitleg.

TEGEMOETKOMINGEN ZIEKENFONDS

Provincie Antwerpen

Meer informatie kan je uiteraard verkrijgen bij je ziekenfonds.

Formulieren moeten worden ingevuld en getekend door de leiding. 

FISCALE AFTREKBAARHEID

Voor wie?

De fiscale aftrekbaarheid geldt enkel voor kinderen onder 14 jaar! Hierop is absoluut geen uitzondering mogelijk. Indien een kind 14 jaar wordt tijdens het kamp, dan kan enkel een attest afgeleverd worden voor de dag(en) dat het kind nog geen 14 jaar was.

Wat kunnen we allemaal inbrengen?

De fiscale aftrekbaarheid geldt in ons geval voor het kamp. Het jaarlijkse lidgeld is niet aftrekbaar!

Hoe verkrijgen we de attesten?

Stuur een mail naar de  groepsleiding voor dit attest. Het attest kan dan bij de belastingsaangifte worden gehangen.

Gebruik maken van de mogelijkheid voor verminderd lidgeld?

We willen ieder kind de kans geven om lid te worden van scouting. Geld mag daarbij geen rol spelen. Voor wie het financieel wat moeilijker is, bestaat het verminderd lidgeld. Je betaalt dan 10 euro lidgeld (en mogelijk een extra bijdrage voor de groep zelf). Je kan hierover iemand van de leiding aanspreken. We verzekeren jullie dat dit alles in het volste vertrouwen zal gebeuren.

STATUUT VAN DE VRIJWILLIGER

Download het Statuut van de vrijwilliger hier

ALCOHOL-EN DRUGSBELEID

Download het Alcohol- en drugsbeleid hier: 

TRADITIEBELEID

Download het publieke traditiebeleid hier

Alcohol- en drugsbeleid_5-2024.pdf
Traditiebeleid_ouderversie_1-2024.pdf