Geschiedenis

Ontstaan

In 1965 dringt zich voor het eerst een herschikking op van de jongverkennerstroepen in Den 2. De twee bestaande troepen: Joris Longerstaey en Leopold III tellen samen 119 !! jongverkenners. De leiding stelt terecht vast dat dit aantal geen normale werking meer toelaat.

Daarom wordt Joris Longerstaey gesplitst in Joris L. troep A en Joris L. troep B. Mocht de splitsing mislukken konden ze gemakkelijk terug herenigd worden. Echter op het einde van datzelfde schooljaar 1965-1966 heeft Joris L. troep B zoveel succes dat ze volledig splitsen en een eigen naam nemen: "Gemini" is geboren!

Gemini is natuurlijk engels voor het sterrenbeeld 'tweelingen', maar het was ook de naam van een Amerikaans ruimtevaartprogramma waarin tussen 1964 en 1966 twee onbemande en tien bemande ruimtevluchten werden uitgevoerd.

De naam Gemini werd als volgt verantwoord in Collegiana, het toenmalige schoolboekje van het college.

"Vooreerst is er de verwijzing naar de tweelingbroer van Gemini: Joris Longerstaey. Maar ook de symbolische waarde is mee bepalend voor deze keuze. De ruimtevaart spreekt de jongeren aan. Zij bewonderen de durf, de vaardigheid en het vernuft van de ruimtevaarder. Aan ons, leiding, om vanuit deze deugden te vertrekken en de jongeren te richten op wat wij samen beogen."

Merk op dat de landing op de maan in 1969 nog moest gebeuren.

Bron: "75 jaar scouting op het Onze-Lieve-Vrouwecollege"

Het logo

Het duurde niet lang of ook het Gemini-logo werd ontworpen.

Hier staat natuurlijk de naam Gemini in. Echter de 'G' staat ernaast ook in spiegelbeeld. Ze zijn dus exact hetzelfde,

net zoals ook tweelingen (=Gemini) dezelfde zijn. Ook toont dit enige gelijkenis met het symbool voor tweelingen.

Samen vormen ze ook de vorm van een mannetje. Dit symboliseert een jongverkenner die paraat staat.

Al de letters zijn ook aan elkaar geschreven, dit symboliseert de verbondenheid en de kameraadschap binnen een patrouille en troep.

In het huidige logo is er niet veel veranderd: jongverkenners is vervangen door jonggivers.