FAQ

Hieronder vind je de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen. Aarzel niet om bij andere vragen de groepsleiding te contacteren op groepsleiding@den2.be!


Vanaf welke leeftijd kan ik bij de scouts komen?

"Een kind kan aansluiten bij de kapoenen als hij of zij 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende werkjaar of in het eerste leerjaar zit."
Zie ook hier

Hoe verlopen de inschrijvingen van nieuwe leden?

Nieuwe leden kunnen zich registreren voor het volgende scoutsjaar vanaf mei. Aangezien Den 2 aangesloten is bij het Onze-Lieve-Vrouwecollege plus, kunnen leerlingen van deze school zich al twee weken vroeger inschrijven. Verder zijn ook onderstaande voorrangsregels van kracht. Deze regels gelden voor inschrijvingen t.e.m. 1 juni, daarna is het volgens registratiedatum.

Pas in augustus kunnen we uw inschrijving bevestigen. Dan vindt de leidersverdeling plaats en hebben we een zicht op hoeveel nieuwe leden we kunnen toelaten. Er is immers een vaste verhouding leden/leiding die we hanteren om een goede werking te kunnen garanderen.

Als er een ledenstop is, wat houdt dit dan in?

Per geboortejaar hebben we een maximum aantal leden, zodat we niet te veel leden per leidingsgroep hebben en een goede en veilige werking kunnen garanderen. Eens dat maximum bereikt is, voeren we een ledenstop in en worden er dat werkjaar geen nieuwe leden meer toegelaten voor dat geboortejaar.

Kijk in dat geval zeker eens bij naburige scoutsgroepen: http://www.scoutsengidsenantwerpen.be/

Is de vergadering op zaterdag of zondag?

In onze groep zijn alle vergaderingen normaal gezien op zaterdagnamiddag. Bij uitzondering kan dit eens een vrijdagavond, zaterdagavond of een zondag zijn. Ongeveer 1 keer per semester is er een weekend, waarbij de leden van vrijdagavond tot zondagnamiddag op weekend gaan.

Zijn de vergaderingen altijd aan de lokalen in Berchem?

Nee. Voor elke vergadering wordt er afgesproken aan de meest geschikte locatie. 

Voor een bosspel is dit meestal in een park of fort (bv. Park Den Brandt, Fort VI, Mariënborgh,...)

Voor een stadsspel is dit aan het College of een andere plek in 't stad

Voor een binnenactiviteit of pleinspel is dit meestal aan de Lokalen.

Waar en wanneer elke vergadering plaatsvindt, staat steeds in de programmabrief die aan het begin van het semester door de leiding wordt verspreid. We moedigen carpoolen van en naar de vergaderingen sterk aan.

Hoeveel kost de scouts?

In onze groep wordt er gekozen om een jaarlijks lidgeld te vragen. Hierin zit dan alles inbegrepen voor het hele jaar (uitgezonderd kampen en weekends in het tweede semester), zodat je kind niet bij elke vergadering met geld moet komen aanlopen. Dit lidgeld dient dus voor:

Wanneer zijn de zomerkampen?

De zomerkampen vinden steeds plaats in de maand juli. De kapoenenkampen vinden doorgaans de eerste week van juli plaats.

Kapoenen: 6 dagen

Welpen: 10 dagen

Jongverkenners: 14 dagen

Verkenners: 21 dagen

VT: zelf te bepalen

Is het elk weekend scouts?

Het scoutsjaar loopt quasi gelijk met het (academisch) schooljaar aangezien de meeste leiders studeren. Het eerste semester loopt van eind september t.e.m. half december. Het tweede semester loopt van eind januari t.e.m. half mei. In juli is er dan het zomerkamp.

Hoe groot zijn de groepen?

In totaal heeft Den 2 tien boerden. Elke boerde telt 25-50 leden, met ongeveer 4-8 leid(st)ers.

Elke boerde heeft zijn eigen kamp, zijn eigen weekends, zijn eigen programma. 

Op het organigram krijg je een duidelijk beeld van de boerden (boerden = bomen + horden + troepen)

Hoe zit het met het uniform en waar kan ik dit kopen?

Alle info over het uniform kan je hier terugvinden.