Lid worden?‎ > ‎

FAQ

Enkele veel gestelde vragen:

Mocht u nog een andere vraag hebben, aarzel niet om deze te stellen! (via het contactformulier bv.)


Vanaf welke leeftijd kan ik bij de scouts komen?

Rond de beginleeftijd van kapoenen bestaat er binnen de beweging een algemene regel. Die luidt dat "een kind kan aansluiten bij de kapoenen als hij of zij 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende werkjaar of in het eerste leerjaar zit"  Zie ook hier

Hoe verlopen de inschrijvingen van nieuwe leden?

Nieuwe leden kunnen zich registreren vanaf juni. In augustus vindt de leidersverdeling plaats. Pas dan hebben we een zicht op hoeveel leden we kunnen toelaten (vast aantal per aantal leiders).
Pas in augustus worden de registraties dus inschrijvingen, tot zover we ons maximum aantal hebben bereikt per geboortejaar. Dan is er een ledenstop (zie volgende vraag)
Er is voorrang voor broertjes en zusjes van bestaande leden alsook kinderen van oud-leiding.

Er is een ledenstop, wat houdt dit in?

Per geboortejaar hebben we een maximum aantal leden. Dit in verhouding tot het aantal leiding, zodat we de kwaliteit en veiligheid kunnen garanderen.
Eens er een ledenstop is worden er dat werkjaar geen nieuwe leden meer toegelaten voor dat geboortejaar.
We werken dus met een wachtlijst tem eind oktober. Vanaf november vervalt de wachtlijst: zit een geboortejaar vol dan geldt er een ledenstop (= geen nieuwe kinderen meer datzelfde scoutsjaar).

Kijk zeker eens bij naburige scoutsgroepen: http://www.scoutsengidsenantwerpen.be/

Is de vergadering op zaterdag of zondag?

In onze groep zijn alle vergaderingen normaal gezien op zaterdagnamiddag. Bij uitzondering kan dit eens een vrijdagavond, zaterdagavond of een zondag zijn. Ongeveer 1 keer per semester is er een weekend, waarbij de leden van vrijdagavond tot zondagnamiddag op weekend gaan.

Zijn de vergaderingen altijd aan de lokalen in Berchem?

Nee. Voor elke vergadering wordt er afgesproken aan de meest geschikte locatie. 
Voor een bosspel is dit meestal in een park of fort (bv. Park Den Brandt, Fort VI, Mariënborgh,...)
Voor een stadsspel is dit aan het College of een andere plek in 't stad
Voor een binnenactiviteit of pleinspel is dit meestal aan de Lokalen.
We moedigen carpoolen sterk aan.

Hoeveel kost de scouts?

In onze groep wordt er gekozen om een jaarlijks lidgeld te vragen. Hierin zit dan alles inbegrepen voor het hele jaar (uitgezonderd weekends en kampen), zodat je kind niet bij elke vergadering met geld moet komen aanlopen.
Dit lidgeld dient dus voor: benodigdheden voor de vergaderingen, kopies, verzekering en lidgeld aan het Verbond, onderhoud Lokalen, onderhoud en aankoop van materiaal, vervoer, inkom (bv. zwembad), enz. enz. Tevens zit het eerste weekend hier mee inbegrepen.

Wanneer zijn de zomerkampen?

De kampen in de zomer zijn steeds in juli. 
Kapoenen: 6 dagen
Welpen: 10 dagen
Jonggivers: 14 dagen
Givers: 21 dagen
VT: zelf te bepalen

Is het elk weekend scouts?

Het scoutsjaar loopt quasi gelijk met het (academisch) schooljaar aangezien de meeste leiding studeert.
Het eerste semester loopt van eind september tem begin december. 
(examens leiding januari)
Het tweede semester loopt van februari tem begin mei. 
(examens leiding juni)
In juli er dan het kamp.

Hoe groot zijn de groepen?

In totaal zijn er in Den 2 acht boerden. Elke boerde telt ongeveer 25-30 leden, met ongeveer 6 leid(st)ers.
Elke boerde heeft zijn eigen kamp, zijn eigen weekends, zijn eigen programma. 
Op het organigram krijg je een duidelijk beeld van de boerden (boerden = bomen+horden+troepen)

Hoe zit het met het uniform en waar kan ik dit kopen?

Alle info over het uniform kan je hier terugvinden.