VRAGEN OVER DE TAK?
Voor vragen over de tak zelf kan u best de takleiding contacteren. 
Hun gegevens vindt u normaal gezien op de takpagina's (zie linkerkant).
Heeft u een opmerking over de leiding? Dan kan u de adjunct van desbetreffende tak contacteren. Zij kunnen bereikt worden via de groepsleiding.

GROEPSLEIDING
Voor alle andere vragen kan u de groepsleiding contacteren. 

WEBSITE
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor onze website? 
Contacteer de webmaster:


       COLLEGE:
         Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen (kaartje)

LOKALEN
Roderveldlaan z/n, 2600 Berchem (naast voetbalstadion Berchem)  (kaartje)
 
MARIËNBORGH 
Doornstraat, Wilrijk (meestal afspraak op de parking van "Het Rekreatief")  (kaartje)

OFFICIEEL ADRES VZW
Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen

ADRES VOOR FACTURATIE
Financiën Loïc Leenaerts
Dorpstraat 20, 2070 burcht
E-mail: groepsleiding@den2.be
Tel: +32 471 62 82 66
OPGELET: Gelieve voor vragen omtrent de verhuur van onze blokhut zich te wenden tot onze blokhutploeg. Hun contactgegevens vindt u hier.