Organigram‎ > ‎Jonggivers‎ > ‎Gemini‎ > ‎

VariaJaarthema

Het jaarthema van dit jaar is "Minder is Meer". Scouts en Gidsen Vlaanderen licht het thema toe:

Wij geloven dat het anders kan. Door minder voedsel weg te gooien, minder energie te verspillen, minder afval te veroorzaken. En vooral met veel meer bewustzijn, meer liefde en meer respect voor de natuur.
Afval bestaat niet. Heel wat afval kan je vermijden. En door te denken aan meer ecologische alternatieven ga je verspilling tegen. Afvalvrije spelletjes, gamellen en drinkbussen in plaats van plastic flesjes en sorteren als de beste. Akabe Koningin Fabiola uit Edegem won dit jaar de Hopper jeugdverblijf Sorteerwedstrijd, en ook de Gidsen van Tervuren weten wat belangrijk is en verkopen voor hun geldactie milieuvriendelijke pennen. Ook door niet te ver-bruiken maar te ge-bruiken of her-bruiken vermijd je afval. Koop niets wat je niet nodig hebt of wat je kan lenen, herstellen of herbruiken. Een scouts in de buurt heeft vast ook wel een stootkar en die onesie maak je gewoon zelf met kleren uit de kringwinkel...
Bron: www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Individuele steekkaart

Als de individuele steekkaart nog niet aan de leiding gegeven is, moet dit zeker voor het eerste weekend gedaan worden! Om correct te kunnen handelen als er iets misloopt heeft de leiding correcte informatie nodig. Daarom hebben we van iedereen een individuele steekkaart nodig die up-to-date is. De leden die vorig jaar al in Gemini zaten hoeven deze enkel opnieuw af te geven als er iets veranderd is (nieuw adres, allergie,…).
De fiches zijn te downloaden op onze site (http://www.den2.be/administratie)!

 

Jonggiver-/Jongverkennerwet

Deze wet moet parate kennis zijn voor elke jongverkenner, met in het bijzonder de eerstejaars. Zij moeten deze immers kunnen opzeggen bij hun belofte! Ken je hem nog niet, dan druk je hem af en leer je elke avond 1 regel vanbuiten voor het slapengaan.;)

Een jonggiver is een eerlijk en blij kameraad

Hij/zij doet mee en zet zich in

Hij/zij wil winnen en kan verliezen

Hij/zij is een opmerkzaam ontdekker

Hij/zij leeft oprecht tegenover God

Hij/zij is fijn in zijn/haar optreden

Hij/zij draagt zorg voor hetgeen hij/zij gebruikt

Hij/zij helpt graag waar hij/zij kan 


Avondlied

Voor wie toch nog twijfelt aan wat de tekst nu juist is:

“O Heer, d’avond is neergekomen de zonne zonk, het duister klom.

De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om U te zingen in ‘t slapend woud ons avondlied.

Wij danken U voor wat w’ontvingen, En vragen, Heer, verlaat ons niet!

Scouts en leiders knielen wij neder, door de stilte weerklinkt onze stem.

Luist’rend fluist’ren kruinen mee, en sterren staan al teder.

Geef ons Heer, zege en rust en vree!"