Organigram‎ > ‎Jonggivers‎ > ‎Gemini‎ > ‎

VariaJaarthema

Scouts gaan graag op verkenning. Dat is waar scouting dit jaar voor staat: scouts is een plek waar je mag vallen en anderen je helpen opstaan. Waar mislukken niet falen is, maar een nieuwe ervaring betekent. Een leerkans. Er mag dan wel risico zijn , het is verantwoord risico. Zo leer je gevaar inschatten en grenzen ontdekken. Door te verdwalen, ontdek je nieuwe wegen.

Durven niet durven!

Durf! En durf toegeven dat je niet durft dit jaar. Ook dat vraagt moed. En wat voor de één spannend is, is voor de ander een fluitje van een cent.  Samen een uitdaging aangaan met respect voor iedereen, ook dat is scoutmoedig. Een moedige scout durft ook vragen stellen die anderen niet stellen, dat kan je altijd aan ons doen.. Vraag maar eens iets geks aan ons!

Tonen wie we zijn!

Scoutmoedig zijn, betekent ook tonen wie we zijn: trots op ons uniform en waar we voor staan, zeker bij Gemini.  We zijn zichtbaar in onze eigen buurt, durven onze mond opendoen en een standpunt innemen. Maar we durven ook luisteren naar ouders en leiding: zowel naar hun bezorgdheden als hun complimenten.

Wie scoutmoedig kiest, blijft sterk staan.  


Individuele steekkaart

Als de individuele steekkaart nog niet aan de leiding gegeven is, moet dit zeker voor het eerste weekend gedaan worden! Om correct te kunnen handelen als er iets misloopt heeft de leiding correcte informatie nodig. Daarom hebben we van iedereen een individuele steekkaart nodig die up-to-date is. De leden die vorig jaar al in Gemini zaten hoeven deze enkel opnieuw af te geven als er iets veranderd is (nieuw adres, allergie,…).
De fiches zijn te downloaden op onze site (http://www.den2.be/administratie)!

 

Jonggiver-/Jongverkennerwet

Deze wet moet parate kennis zijn voor elke jongverkenner, met in het bijzonder de eerstejaars. Zij moeten deze immers kunnen opzeggen bij hun belofte! Ken je hem nog niet, dan druk je hem af en leer je elke avond 1 regel vanbuiten voor het slapengaan.;)

Een jonggiver is een eerlijk en blij kameraad

Hij/zij doet mee en zet zich in

Hij/zij wil winnen en kan verliezen

Hij/zij is een opmerkzaam ontdekker

Hij/zij leeft oprecht tegenover God

Hij/zij is fijn in zijn/haar optreden

Hij/zij draagt zorg voor hetgeen hij/zij gebruikt

Hij/zij helpt graag waar hij/zij kan 


Avondlied

Voor wie toch nog twijfelt aan wat de tekst nu juist is:

“O Heer, d’avond is neergekomen de zonne zonk, het duister klom.

De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om U te zingen in ‘t slapend woud ons avondlied.

Wij danken U voor wat w’ontvingen, En vragen, Heer, verlaat ons niet!

Scouts en leiders knielen wij neder, door de stilte weerklinkt onze stem.

Luist’rend fluist’ren kruinen mee, en sterren staan al teder.

Geef ons Heer, zege en rust en vree!"